Top-Tubes Priser:

Alle priser er ekskluderende slite/oppgraderingsdeler.


Gaffelservice, lett: Fra 650,-

Gaffelservice, fullstendig: Fra 850,-


Bakdemperservice, lett: 650,-

Bakdemperservice, fullstendig: Fra 950,-

Bakrammeservice: fra 650,-


Setepinneservice, lett=fullstendig: Fra 850,-


Mont/demontering, ved levering av komplettsykkel: 400,-


Hjulbygg: 850,-

Hjulrett: fra 400,-

Navservice: 300,-


Generell service (gir/brems/styrelager-justering)


Stiguiding: 200,- pr time. Maks 12 pers.


Hjem

Text